QUY ĐỊNH CHỨNG TỪ ĐI KÈM HÀNG HÓA

1. Một số quy định của pháp luật về loại chứng từ đi kèm hàng hóa khi vận chuyển, lưu thông trên thị trường:

STT

Một số trường hợp cơ bản

Chứng từ cơ bản đi kèm

Ghi chú

1

Vận chuyển hàng hóa từ công ty mẹ (trụ sở chính) đến chi nhánh/cửa hàng của mình hoặc vận chuyển ngược lại

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc Hóa đơn GTGT tương ứng với lô hàng,

- Lệnh điều động.

Các chừng từ đi kèm có thể  là bản chính hoặcbản sao có đóng dấu pháp nhâncủa chủ sở hữu hàng hóa.

2

Vận chuyển hàng hóa đi chào hàng

3

Vận chuyển hàng hóa đi hội chợ, triển lãm

4

Vận chuyển hàng hóa là quà biếu, quà tặng; hàng đi bảo hành

5

Vận chuyển hàng hóa mua từ tổ chức/cá nhân hoặc bán cho tổ chức/cá nhân

- Hóa đơn GTGT tương ứng với lô hàng.

- Phiếu xuất kho (nếu có)

6

Vận chuyển hàng hóa là chưa thành phẩm, nguyên - nhiên liệu, vật liệu để gia công lại tại đơn vị khác

- Hợp đồng gia công lại,

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ,

- Lệnh điều động.

Nguồn: Tham khảo thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BCT-BCT-BCA-BQP ngày 08 tháng 5 năm 2015.

 

2. Quy định của 365DAY'S EXPRESS về việc cho đơn, chứng từ đi kèm hàng hóa :          

 - Đối với hàng hóa  thuộc loại hàng  khô, chứa đựng trong thùng:

+     Nhân viên 365DAY'S EXPRESS cho hóa  đơn, chứng từ  vào túi ni lông và bao thư; sau đó, cho vào bên trong thùng hàng . Trên thùng hàng  này ghi rõ là "có hóa  đơn, chứng từ  bên trong thùng".

+      Đánh số thứ tự  trên thùng hàng . Ví dụ: kiện 1, kiện 2, kiện 3....

+     Trên phiếu gửi (cả 03 liên ) ghi rõ nội dung: "Hóa  đơn, chứng từ  bên trong thùng số ...". Ví dụ: cho chứng từ  vào thùng số 3 thì ghi là "Hóa  đơn, chứng từ  bên trong thùng số 3".

- Đối với hàng hóa  thuộc loại hàng  chất lỏng, hàng hóa  chất hoặc hàng hóa hàng  khô nhưng không chứa đựng trong thùng:

+     Hàng  chất lỏng hoặc hàng hóa  chất dễ làm hỏng hóa  đơn, chứng từ đi kèm. Còn các mặt hàng  như cây vải, ống nhôm... thì không được đóng gói vào thùng. Cả hai loại này đều không thể cho chứng từ gốc đi kèm  được.

+     Do vậy, để tránh hư hỏng/thất lạc chứng từ  gốc, nhân viên 365DAY'S EXPRESS yêu cầu người gửi bắt buộc phải cung cấp bản sao (photo) hóa  đơn, chứng từ  có đóng dấu pháp nhân.

+      Sau đó, nhân viên 365DAY'S EXPRESS cho bản sao hóa  đơn, chứng từ  vào túi ni lông và bao thư, dán  lên kiện hàng . Trên bao thư khi  rõ "Bản sao hóa  đơn, chứng từ ".

Nhân viên 365DAY'S EXPRESS lập phiếu gửi riêng để gửi chứng từ gốc đến người nhận.

3. Một số lưu ý đối với người gửi:           

 365DAY'S EXPRESSchỉ phụ trách việc vận chuyển hàng hóa  theo đúng chỉ tiêu chất lượng mà 365DAY'S EXPRESS cam kết và công bố.

 365DAY'S EXPRESS sẽ không chịu trách nhiệm khi hàng hóa  bị Cơ quan  nhà nước tạm giữ/tịch thu mà nguyên nhân là do người gửi không tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc: chứng từ đi kèm  hàng hóa bị sai/thiếu; hàng  hóa  nhập khẩu không có nhãn phụ; hàng hóa  không có xuất xứ rõ ràng; hàng hóa  không tuân thủ đúng các điều kiện của pháp luật.

Khi  hàng hóa  bị Cơ quan  nhà nước tạm giữ/tịch thu thì người gửi phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan  nhà nước đến giải quyết sự việc.

- Trong trường hợp trên phiếu gửi của 365DAY'S EXPRESS đã ghi rõ có hóa đơn, chứng từ bên trong thùng và người nhận đã ký nhận trên phiếu gửi thì mặc nhiên 3365DAY'S EXPRESS hiểu rằng người nhận đã nhận được chứng từ  mà người gửi đã giao cho người nhận. Mọi khiếu nại sau khi  đó, 365DAY'S EXPRESS sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.